Bewindvoering en budgetbeheer

Als professioneel bewindvoerder bieden wij financiële zorg aan mensen die hulp willen bij het regelen van hun financiën in de regio noord-holland. Naast bewindvoering bieden wij budgetbeheer aan, dat is geschikt voor iedereen die hulp wil bij zijn of haar financiën.

Bewindvoering

Lees meer

Budgetbeheer

Lees meer

Werkwijze

Lees meer

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een maatregel waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld door de rechter om de financiën van een andere persoon te regelen en te beheren. Dit gebeurt wanneer die andere persoon, om welke reden dan ook, niet in staat is om zijn of haar eigen belangen op het gebied van geld en bezittingen te behartigen.

Beschermingsbewind kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand tijdelijk moeite heeft met het regelen van zijn of haar financiën vanwege ziekte of schulden. Het kan ook permanent zijn, zoals bij mensen met een beperking, dementie, NAH of een psychische aandoening. Het doel van beschermingsbewind is om ervoor te zorgen dat de financiën van de betrokkene op een verantwoorde manier worden beheerd en dat de belangen van die persoon worden behartigd.

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun situatie (tijdelijk) hun geldzaken niet geheel zelfstandig kunnen regelen. Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangesteld om de financiën van iemand anders te regelen. Als bewindvoerder behartig ik jouw belangen op het gebied van geld en bezittingen.

Hoe werkt bewindvoering?

De bewindvoerder opent een ‘beheerrekening’ en zorgt dat alle inkomsten- en uitgaven vanaf deze rekening gaan lopen. Nadat alle vaste lasten zijn betaald, wordt een gedeelte gereserveerd en een gedeelte gestort op de ‘leefgeldrekening’. Hoeveel dat is, is in elke situatie anders. Tijdens een intakegesprek wordt er besproken wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie. Als bewindvoerder kijk ik waar je recht op hebt zoals toeslagen of minimaregelingen en vraag deze aan. In het geval van betalingsachterstanden gaan we kijken hoe dit opgelost kan worden. Bij problematische schulden verwijs ik je door naar de gemeente.

Wat doet de bewindvoerder?

Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangesteld om de financiën van iemand anders te regelen. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van jouw financiën. De taken van de bewindvoerder zijn:

  • Aanvragen bankrekeningnummers op naam van cliënt
  • Het opstellen van een budgetplan
  • Informeren u over uw inkomsten en uitgaven
  • Beheren van de inkomsten en uitgaven
  • Het verwerken van de financiële post
  • Aanvragen van regelingen zoals bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtscheldingen
  • Afsluiten van verzekeringen (WA, zorgverzekering, inboedel en uitvaart)
  • Declareren nota’s bij de zorgverzekeraar
  • Verzorgen van de belastingaangifte (indien van toepassing)

Jaarlijks leg ik hierover verantwoording af aan jou en aan de rechtbank door middel van een rekening en verantwoording. Tevens wordt er jaarlijks door een onafhankelijke accountant een controle op de bedrijfsvoering uitgevoerd. Als je met mij samenwerkt, kun je rekenen op open en duidelijke communicatie, professionaliteit en naleving van afspraken.

Geen financiële zorgen
Budgetplan opstellen samen met onderbewindgestelde persoon

Wat is budgetbeheer?

Steeds meer Nederlandse gezinnen, inclusief met een inkomen boven het gemiddelde, kampen met de uitdaging om hun financiële administratie inzichtelijk te houden. Dit kan leiden tot financiële problemen, betalingsachterstanden en gezondheidsproblemen die dagelijkse bezigheden beïnvloeden. Het is dan lastig om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Budgetbeheer biedt hulp aan iedereen die hulp zoekt met zijn of haar financiën. Maar het kan ook tijdelijk worden opgelegd door de gemeente bij schulden.

Budgetbeheer houdt in dat er een instantie is die je bankrekening beheert en verantwoordelijk is voor de betaling van de vaste lasten. Het resterende deel van het inkomen, genaamd leefgeld, wordt uitgekeerd voor dagelijkse uitgaven. Afhankelijk van de mogelijkheden en de afspraken die wij maken, spaar je ook een deel van je inkomen. Het doel van budgetbeheer is om de financiële administratie overzichtelijk te houden en eventuele financiële problemen op te lossen. Budgetbeheer is op vrijwillige basis, zonder tussenkomst van een rechter zoals bij bewindvoering. Het kan dus elk gewenst moment beëindigd worden.

Als je moeite hebt met je financiële administratie, vraag dan tijdig om hulp!