Logo bewindvoerder Curavi

Wat doet de bewindvoerder?

business people day at modern business office

Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangesteld om de financiën van iemand anders te regelen. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van jouw financiën. De taken van de bewindvoerder zijn:

  • Aanvragen bankrekeningnummers op naam van cliënt
  • Het opstellen van een budgetplan
  • Informeren u over uw inkomsten en uitgaven
  • Beheren van de inkomsten en uitgaven
  • Het verwerken van de financiële post
  • Aanvragen van regelingen zoals bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtscheldingen
  • Afsluiten van verzekeringen (WA, zorgverzekering, inboedel en uitvaart)
  • Declareren nota’s bij de zorgverzekeraar
  • Verzorgen van de belastingaangifte (indien van toepassing)

Jaarlijks leg ik hierover verantwoording af aan jou en aan de rechtbank door middel van een rekening en verantwoording.