Logo bewindvoerder Curavi

Wat is bewind?

Beschermingsbewind is een maatregel waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld door de rechter om de financiën van een andere persoon te regelen en te beheren. Dit gebeurt wanneer die andere persoon, om welke reden dan ook, niet in staat is om zijn of haar eigen belangen op het gebied van geld en bezittingen te behartigen. Beschermingsbewind kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand tijdelijk moeite heeft met het regelen van zijn of haar financiën vanwege ziekte of schulden. Het kan ook permanent zijn, zoals bij mensen met een beperking, dementie, NAH of een psychische aandoening. Het doel van beschermingsbewind is om ervoor te zorgen dat de financiën van de betrokkene op een verantwoorde manier worden beheerd en dat de belangen van die persoon worden behartigd. Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun situatie (tijdelijk) hun geldzaken niet geheel zelfstandig kunnen regelen. Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangesteld om de financiën van iemand anders te regelen. Als bewindvoerder behartig ik jouw belangen op het gebied van geld en bezittingen.